Sunday, August 1, 2010

ការសិក្សាអំពីចរិយាមារយាទ(Meta-Ethics)

http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9F%E1%9E%BC%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%8F
នៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាការសិក្សាអំពីចរិយាមារយាទគឺមែកធាងនៃក្រម
សីលធម៌ដែលធ្វើការសែ្វងរកដើម្បីយល់ដឹងនូវសម្បត្តិនៃក្រមសីល
ធម៌របស់ធម្មជាតិហើយ គ្រិះនៃសីលធម៌ អាកប្បកិរិយា ហើយនិង
សុភនិច្ឆ័យ។
ការសិក្សាអំពីចរិយាមារយាទគឺជាផ្នែកមួយនៅក្នុងចំនោមមែកធាង
ទាំងបីនៃក្រមសីលធម៌ជាទូទៅដែលបានទទួលស្គាល់ដោយអ្នក
ទស្សនវិជ្ជាជាច្រើនរូប និងមានការចាប់ផ្តើមនៃទ្រឹស្តីក្រមសីលធម៌
ដទៃផ្សេងទៀត ហើយនិង ការអនុវត្តក្រមសីលធម៌។ ទ្រឹស្តីក្រម
សីលធម៌ និងការអនុវត្តក្រមសីលធម៌ដែលធ្វើអោយទាក់ទាញ
នៃក្រមសីលធម៌បាន។ ការសិក្សាអំពីចរិយាមារយាទបានទទួល
ការចូលរួមគិតពិចារណានិងមតិយោបល់ពីបណ្ឌិតខាងទស្សនវិជ្ជា
ជាច្រើនរូបនៅចុងពីរបីទសវត្សរ៍នេះ។
សូក្រាត គឺជាអ្នកទស្សនះវិទូជនជាតិក្រិក ការងារ​របស់​គាត់​គឺ ការ
និយាយ​រិះគន់​ទៅអោយ​មុនស្ស​ទាំងអស់​ក្នុងន័យកែលំអ​។ នេះ​គឺ
ជា​វិធីសាស្រ្ត​របស់​សូក្រាត​។ សូក្រាត​បាន​អភិវឌ្ឍ នូវ​វិធីសាស្រ្ត​
បង្រៀន​។ វិធីសាស្រ្ត​របស់​គាត់​គឺ​គ្រូ​ត្រូវតែ​សួរ​ទៅ​កូនសិស្ស អំពី
អ្វី ដែល​យើង​កំពុង​រៀន ហើយ​ដូចនេះ​គឺ​ធ្វើអោយ​មាន​ការសន្ទនា
​ក្នុង​ការសិក្សា​។
ផ្លាតូ ជា​ទស្សនវិទូក្រិចបុរាណដែល​បាន​រួម​ចំណែក​បង្កើត​នូវ​មូល
ដ្ឋាន​សម្រាប់​ ទស្សនវិជ្ជា​លោកខាង
លិច​ជាមួយ​គ្រូ​របស់​គាត់សូក្រាត និង​ សិស្ស​របស់​គាត់អារីស្តូត ។
ផ្លាតូ ក៏​ជា​គណិតវិទូ អ្នកនិពន្ធ​នៃ​ទស្សនវិជ្ជា​បែប​សន្ទនា និង​ជា​អ្នក
បង្កើត​សាលា​ទស្សនវិជ្ជា​ជាន់ខ្ពស់​អាកាដឺមីនៅ​ក្រុងអាតែន​ ដែល​
ជា​វិទ្យាស្ថាន​គរុវិជ្ជា​ជាន់ខ្ពស់​ដំបូងបង្អស់​នៅ​លោកខាងលិច​។
នៅក្នុងសៀវភៅជាច្រើនបានអប់រំអោយកូនខ្មែរទាំងអស់ចេះ
ស្រលាញ់គោរពចាស់ទុំលោកគ្រូអ្នកគ្រូអោយបានខ្ជាប់ខ្ជួន
ព្រោះថាកាលណាបើយើងចេះដឹងចាស់ទុំវាជាទង្វើមួយដ៏
ល្អដែលសំដែងនូវអាកប្បកិរិយាជាកូនខ្មែរកូនអ្នកមានពូជ ។
ពេលនោះជាពេលមួយដែលយើងអាចទទួលបាននូវការសរ
សើរដ៏បរិសុទ្ធពីសំណាក់ពួកគេទាំងអស់នោះហើយម្យាងវិញ
ទៀតវាបានជួយលើកកិត្តិយសរបស់គ្រួសារទៀតផង។
​ ​​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ជាប់​ដោយ​កាយ វាចា ចិត្ត​គ្រប់​ពេល​វេលា​យូរ​ៗ​ទៅ
អាច​ជាប់​ទៅ​ជា​ទម្លាប់ ហៅ​ថា “ចរិត​ប្រក្រតី”។ ដូច​យ៉ាង​សម្ដី​
គ្រោតគ្រាត ដែល​ធ្លាប់​និយាយ​ជាប់​ជា​ទំនៀម ហៅ​ថា ចរិត​
គ្រោតគ្រាត។ ការ​ប្រព្រឹត្តិ​ទាល់​តែ​ជាប់​ប្រយោគ ដែល​អាច​លះ
​ចេញ​បាន​ដោយ​កម្រ ដូច្នេះ​ហៅ​ថា “ចរិត​ប្រក្រតី”។ ​​ ​
ដូចច្នេះមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវចេះដឹងខុសត្រូវល្អអាក្រក់ហើយអ្វី
ដែលគួរធ្វើនិងអ្វីដែលមិនគួរធ្វើដើម្បីក្លាយខ្លួនទៅជាមនុស្ស
ដែលពោពេញទៅដោយភាពជោកជ័យក្នុងជីវិត៕

0 comments:

Post a Comment

 
ឡើងទៅខាងលើទំព័រ ចុះទៅខាងក្រោមទំព័រ