Thursday, July 22, 2010

បុគ្គលអស្ចារ្យ

បុគ្គលអស្ចារ្យគឺបុគ្គលដែលអង្គុយនៅក្នុងបេះដូងមនុស្ស
យើងធ្លាប់គិតថា ភាពអស្ចារ្យបានដល់ការមានអំណាចវាសនាស្តុកស្តម្ភ នឹកចង់បានអ្វីក៏បានតាមប្រាថ្នា
តែ ភាពអស្ចារ្យ​ ប្រភេទនេះនឹងកើតមានដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាមិនបានឡើយ ហើយបើគ្រប់គ្នាប្រាថ្នា ភាព
អស្ចារ្យ ប្រភេទនោះ សេចក្តីសុខស្ងប់ក្នុងស្រុកទេសនឹងបាត់រលត់អស់មិនខានឡើយ ព្រោះ ភាពអស្ចារ្យ
ឫអំណាចវាសនាប្រភេទនេះ វាទាល់តែប្រណាំងប្រជែងប្រហារគ្នាទើបបានមក។អ្នកដែលមាន ភាពអស្ចារ្យ យ៉ាងពិតប្រាកដនោះគឺ អ្នកដែលបានធ្វើគុណប្រយោជន៍ឲ្យដល់លោកមនុស្សសាងក្តីសុខសាន្តឲ្យដល់មនុស្សជាតិ អ្នកដែលស្វែងរកមធ្យោបាយឧបត្ថមគាំទ្រមនុស្សទាំងឡាយឲ្យមានព្រឹត្តិកម្មស្ថិតនៅក្នុងគុណធម៌និងសីលធម៌។បញ្ហាសំខាន់ក្នុងរឿងកុសលោបាយសាង ភាពអស្ចារ្យ នោះ វាអាស្រ័នៅលើថាតើយើងប្រែ “ភាពអស្ចារ្យ”ទៅក្នុងទិសដៅណា ឫយើងត្រូវការភាពអស្ចារ្យក្នុងផ្លូវណា បើត្រូវការភាពអស្ចារ្យខាងអំណាចវាសនា​​ ឫភាពអស្ចារ្យក្នុងជីវិត អ្នកក៏នឹងឃើញបានដោយខ្លួនឯងថាភាពអស្ចារ្យនោះមិនបានផ្តល់ក្តីសុខសាន្តដល់អ្នកដែលអស្ចារ្យ(មានអំណាចវាសនា)នោះឡើយហើយក៏មិនប្រកដដែរថានឹងអាចរក្សាភាពអស្ចារ្យនោះបានជារាងរហូតទៅឫក៏អត់អាចត្រូវគេបំផ្លាញបានដោយងាយៗ ចំណែកភាពអស្ចារ្យខាងផ្លូវចិត្តវិញ ជាភាពអស្ចារ្យនិរន្តរ៍ ផ្តល់ក្តីផាសុខ ហើយគ្មាននរណាមកបំផ្លិចបំផ្លាញបានឡើយ។
បុគ្គលដែលអស្ចារ្យ គឺអ្នកដែលអង្គុយនៅក្នុងបេះដូងមនុស្ស មិនមែនអ្នកដែលអង្គុយនៅលើក្បាលមនុស្ស
នោះទេ ព្រោះមនុស្សដែលអស្ចារ្យដោយអំណាចវាសនានោះ គ្មាននរណាម្នាក់ដែលទទួលបានការរ៉ាប់រង
ចេញពីសកលលោកជាឯកឆន្ទថាមាន ភាពអស្ចារ្យយ៉ាងពិតប្រាកដ ការសាងភាពអស្ចារ្យខាងអំណាចនោះ
តែងត្រូវសាងឡើងដោយការបំផ្លាញជាមុនសិន ដែលជាហេតុបង្កើតសេចក្តីទុក្ខលំបាកដល់អ្នកដទៃមិនច្រើន
ក៏តិចដែរ។ការសាងភាពអស្ចារ្យ បើជាភាពអស្ចារ្យយ៉ាងពិតប្រកដហើយនោះ ក៏ជាការងារដែលលំបាកជាធម្មតា ការធ្វើ
សេចក្តីល្អតែងមានសេចក្តីលំបាកជាប្រចាំ ត្រូវតស៊ូ ត្រូវពុះពារ ហើយឧបករណ៍ដ៏សំខាន់ក្នុងការពុះពារនេះ
គឺភាពស្មោះត្រង់ ដ៏រាបណាយើងមានភាពស្មោះត្រង់នៅក្នុងគោលដៅនិងក្តីព្យាយាម ប្រាថ្នាឲ្យការងាររបស់
យើងកើតប្រយោជន៍ដល់មនុស្សទួទៅ ប្រាថ្នាតំណែងក្នុងបេះដូងមនុស្ស មិនមែនលើក្បាលមនុស្សហើយនោះ
ការតស៊ូពុះពាររបស់យើងនឹងបន្លុះដល់គោលដៅ ហើយកុសលោបាយដែលប្រសើរបំផុតនោះគឺភាពស្មោះត្រង់។
នរណាបានអាសនៈក្នុងបេះដូងមនុស្ស ក៏មានន័យថា បានកៅអីអង្គុយដ៏រឹងមាំនិងមានផាសុខនោះឯង នរណា
បានទទួលការឃុំគ្រងពីមហាជន ក៏មានន័យថា បានទទួលការឃុំគ្រងដែលត្រជាក់ត្រជុំនិងមានសុវត្ថិភាពជាង
ការឃុំគ្រងណាៗ ទាំងអស់។សូមអ្នកអានកុំនឹកថា កុសលោបាយសាងភាពអស្ចារ្យ ប្រហែលជាមានរូបមន្តដែលអាចយកទៅប្រើដើម្បីសាងភាពអស្ចារ្យបានភ្លាមៗ សូមជំរាបថា មិនមានប្រាជ្ញណាម្នាក់ក្នុងលោកនេះ ដែលអាចប្រាប់អាថ៌កំបាំងយកទៅ
សាងភាពអស្ចារ្យបាន សូម្បីរឿងកុសលោបាយ ក៏ជារឿងដែលត្រូវសរសេរច្រើនអានច្រើន ជារឿងដែលត្រូវធ្វើ
ការយល់ ត្រូវប្រើវេលាក្នុងការអាន​ គិត ព្រោះយើងមិនអាចសាងភាពអស្ចារ្យបានដោយវិធីខ្ជិលច្រអូស, រឿងខ្ជិល
ច្រអូសបានខ្ពង់ខ្ពស់, ជារឿងមិនមាននៅក្នុងជីវិតពិត មានតែនៅក្នុងប្រលោមលោកដោយការគិតអណ្តែតអណ្តូង
របស់មនុស្សដែលខ្ជិលច្រអូស បង្រៀនឲ្យស្វែងរកសេចក្តីសុខក្នុងផ្លូវដែលច្រអូសកាយច្រអូសចិត្ត ស្រេចហើយ
ចុងបំផុតក៏មិនបានអ្វីឡើយ។

0 comments:

Post a Comment

 
ឡើងទៅខាងលើទំព័រ ចុះទៅខាងក្រោមទំព័រ